MEMBERSHIP
LID WORDEN?

vzw Marcel werd in 2003 opgericht door enkele idealisten die een structuur wilden voor hun creëerdrang. Die structuur is er nu en draait voornamelijk op de jaarlijkse lidgelden van de leden met af en toe een winstgevende activiteit. Winst maken is echter absoluut geen doel en om de aandacht niet te laten afleiden van ons oorspronkelijk objectief, hebben we uw steun nodig.

Schrijf je in als volwaardig Marcel lid als je ook je eigen werk aan de buitenwereld wil bekendmaken, je wil genieten van de ledenvoordelen of als je Marcel gewoon wil steunen.

Als je ingeschreven bent kan je nog dieper door dringen in het universum van Marcelnet en kan je onderwerpen op Marcels agenda plaatsen, informatie voor beeldende kunstenaar raadplegen, communiceren met online Marcels, enz.

Bovendien kunnen aangesloten kunstenaars uit alle mogelijke kunstdisciplines via een eigen album een online tentoonstelling publiceren en beheren .

Leden zijn er in drie categorieën: Kernleden, Steunende leden en Beschermende leden:

Als MARCEL U KAN helpen, word dan KERNlid.

Als u MARCEL wil helpen, word dan STEUNEND- of BESCHERMEND lid.


Als u lid wenst te worden, of uw lidmaatschap wil verlengen, stuur dan een bericht aan Marcel, en stort uw lidgeld op de rekening van vzw Marcel:

735-0072675-10 (KBC)

En vermeld [naam] kernlid, steunend lid, of beschermend lid.
Uw lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.

Nog vragen?

DES QUESTIONS?

Any Questions?

Noch Fragen?

Mas preguntas?

Vondelstraat 09
1030 Brussel
info@marcelnet.be

0497 / 82 68 16
signup

© MARCEL 2004 - Contact Marcel / Webdesign NETLASH