Marcel . : BLIND DATE EXPO / 1-10 juli, NorbertijnerkapelBlind Date Expo

2 artistieke rendez-vous van en met 4 jonge beeldende kunstenaars


Als startschot in een reeks van exposities en happenings die de 'ontmoeting'
centraal stellen, presenteert MARCEL u 'BLIND DATE EXPO', een ongewone tentoonstelling opgebouwd rond de interactie ontstaan uit twee blind dates tussen jong artistiek talent binnen verschillende disciplines.

 

De deelnemende kunstenaars zijn:

WOUTER VIAENE (verf, yoghurt en boodschappenlijstjes), SOETKIN DE MULDER (schilderkunst), BJÖRN WANDELS (fotografie en video) en MICHAËL S.L. VANDORPE (schilderkunst).


Ø Norbertijnerkapel, Drongenhof/Kaatsspelplein, Patershol, Gent
Ø van 1 juli tot 10 juli 2005
Ø Openingsuren: van 13u-22u
Ø Vernissage: vrijdag 1 juli, 19u
Ø Finissage: zaterdag 9 juli, 19u

[ De volgende editie van Blind Date Expo zal plaatsvinden van 19 tot 28 mei 2006. ]

> Bekijk enkele souvenirs in het album <

CONCEPT
Marcel stelt aan twee maal twee beeldende kunstenaars een artistiek rendez-vous voor in een atelier in het Gentse. De vier kunstenaars weten op voorhand niet wie hun partner zal zijn. De date maken ze zelf, maar de bedoeling is dat er meer gecreëerd wordt dan dat. De eerste ontmoeting vindt niet plaats bij kaarslicht, maar onder het flauwe schijnsel van het rode lampje van een videocamera. De kunstenaars maken de belofte aan Marcel elkaar te kruisbestuiven met hun artistieke inspiratie. Op deze kunst-matige ontmoeting volgen in de loop van de maand een aantal meer spontane creatiemomenten, waarin een gezamenlijk werk vorm krijgt. De kunstenaars hanteren zelf een videocamera waarop ze fragmenten van het creatieproces vastleggen. Wanneer de creatie zonder kleerscheuren is volbracht, stellen zij het resultaat van hun beider transpiratie en inspiratie, het gemeenschappelijke werk, centraal tentoon in de Gentse Norbertijnerkapel. Op de plaats van het altaar komt een monitor waarop de videoregistraties van het ontmoetings- en het creatiemoment worden vertoond. Daarnaast tonen de vier deelnemende kunstenaars ook een selectie uit hun eigen werk.

VERNISSAGE

Op vrijdag 1 juli vanaf 19u wordt de tentoonstelling officieel geopend voor publiek, pers, kunstinstellingen en galerijhouders. Een korte inleiding wordt verzorgd door auteur, dichter Guido Lauwaert (die onlangs de bundel ‘Stenen Boom’ uitbracht). Bij een blind date hoort ook een relaxte sfeer die alle zintuigen aanspreekt. Daarom worden tijdens de receptie enkele muzikale performances gebracht door jong aanstormend talent:

Ø Jasper en Skrin Vandewalle zijn twee broers die met djembé en tenorsax eigen composities en eigenzinnige versies van bestaande nummers brengen. Invloeden van verschillende muziekstijlen; jazz, klassieke muziek, pop, funk, ... kruiden het geheel tot een muzikale delicatesse. Skrin was voordien ondermeer actief bij Logos Foundation.

Ø Het trio Jonas Nachtergaele, Ruben Nachtergaele en Kurt Stockman (bekend van Kapotski e.a. projecten) gaan onder de noemer MIDIJAYSKI aan de slag met midi-files die ze in hun set bewerken tot tracks met een heel eigen-midijayski- jazzy-karakter.

 

FINISSAGE

Een dag voor het slot van Blind Date Expo op zaterdag 9 juli vanaf 19u geeft Marcel tijdens een receptie in de prachtige de Norbertijnerkapel aan alle geïnteresseerden een voorlaatste kans om bod te doen op één van de twee gemeenschappelijke kunstwerken die voortkwamen uit de blind date rendez-vous.

Marcels mécanicien musicale THE LOUNGE BASTARD zal u in de juiste sfeer brengen.
Om 20u30 verzorgt IGNATZ, het alter-ego waaronder Bram Devens bij KRAAK³ opereert, een set improvisatorische drumfolk. (De eerste CD van IGNATZ is binnenkort verkrijbaar bij KRAAK³.)
Later op de avond sluiten de KAPOTSKI'S af met een nader te bepalen act (afhangende van de aanwezigheid van Jesus zelve) op een afzonderlijke locatie.


OVERZICHT DEELNEMENDE KUNSTENAARS
« Je ne suis pas devenu aveugle. Je regarde la lumière qui baisse
et j'apprends à écrire dans le noir. »
(M.Trivier)

BJÖRN WANDELS
[ °1979, Keizerkarelstraat 174, 9000 Gent, 0479/45.71.80, 09/324.66.71 ]In 1998 begon Björn Wandels vol enthousiasme een opleiding beeldende kunsten, optie fotografie, aan de KASK Gent. Het initiële enthousiasme omwille van de mogelijkheden sloeg snel om in een pregnante vraag: hoe positioneer ik mij als kunstenaar? Wat heb ik te vertellen? Deze vraag bracht hem in de onmogelijkheid om ander werk te maken dan hijzelf wou en ik stopte de studie in 2001. Vol vertrouwen volgt Björn Wandels zijn weg: leven is verbeelden en omgekeerd. Hij maakt zelfportretten in de ruime betekenis van het woord: niet zomaar foto’s van mezelf maar vanuit m’n buik. Elke foto getoond wordt is een belangrijk deel van z’n persoonlijk leven. Door de foto te tonen sluit hij een passage af. Een rituele zuivering. Hij schoof klassieke fotografische procédés aan de kant om een eigen procédé te ontwikkelen. Een procédé dat dichterbij staat omwille van de fysische omgang met het materiaal en beter past bij de thematiek.
Na een tijdje gewandeld te hebben, kwamen vorm en inhoud samen en bekijkt Björn foto’s als beeldhouwwerken, schilderijen: je kunt er laag per laag aan werken. Foto’s maken werd zijn pure manie om leegte te bestrijden: trekken, slaan en duwen aan het zwart dat een constante is in m’n werk. Net als het kijken naar zichzelf. Het eindresultaat is stilte.

WOUTER VIAENE
[ °1977, Spijkstraat 30, 9000 Gent, 0486/61.62.07, wouterviaene@telenet.be ]Wouter Viaene heeft geen goed zicht op de situatie. De voorbije jaren doorliep zijn werk opeenvolgende fases die uiterlijk sterk verschilden. Als rode draad doorheen die verschillen loopt het feit dat hij steeds vertrekt van materialen die voor handen zijn en die hij op een niet- vooringenomen manier combineert. Sinds de zomer van 2004 werkt hij aan een reeks kleine schilderijen. Naargelang het schilderij combineert hij hiervoor yoghurt met acryl, aquarel, inkt of potlood. Of gewoon met andere yoghurt. Door het gebruik van een levende materie creëren de schilderijen deels zichzelf. Hoewel de resultaten hiervan variëren vormen ze samen een herkenbare reeks. Morrelend in de marge komt Wouter soms wat tegen. Hij verzamelt snippers uit andermans leven (kattebelletjes, boodschappenlijstjes, ...). Door deze vondsten buiten hun context te plaatsen nodigt hij de toeschouwer uit er verhalen rond te reconstrueren. Centraal hierbij staan communicatie, privacy, nutteloosheid en de rehabilitatie van de kleine dingen.
In het kader van de Blind Date Expo van vzw Marcel in de Norbertijnerkapel in Gent toont hij evenwel enkel schilderijen. Zijn andere bezigheden zijn te volgen op www.traagpaard.tk.
Soms draagt Wouter baskets met rode en witte ruitjes. Dit is geen performance.

MICHAËL S.L. VANDORPE
[ °1975, Visserij 8, 9000 Gent, 0479 / 69 22 05, 09 / 269 06 90, michaelvandorpe@skynet.be ]Schilderen is voor Michaël Samuel Lucifer Vandorpe een noodzakelijkheid die constant aanwezig blijft in zijn denken, aanvoelen en handelen. Het schilderen van Michaël S.L. Vandorpe is een zoektocht. Het is een studieterrein, een laboratorium waarin het streven naar meesterschap centraal blijft staan, waar nieuwe inzichten oude verdringen en beïnvloeden. Tijdens de zoektocht vergroten de spanningen tussen wat nauwelijks verzoenbaar lijkt, maar hierdoor vormt zich een nieuwe “identiteit” die een groter beroep doet op de verbeelding en het gevoel. Hij tracht met een minimum aan middelen uitdrukking te geven. Zijn schilderproces is zo intens dat het eindresultaat een verrassend boeiend beeld oplevert. Het scheppingsproces gaat door een aantal fases en is uiteindelijk een zoeken naar een synthese op een hoger plan. Fenomenologisch gesproken komt het scheppen neer op het loslaten / deconstrueren van oude zijns- en kijkwijze. Door zichzelf en zijn werk in vraag te stellen komt een persoonlijke en unieke schilderstijl tot geboorte. Schilderen blijft op die manier boeien, belangrijk en een obsessie naar meer. Michaël S. L. Vandorpe organiseert regelmatig exposities in eigen beheer, onder de naam Visart. Hiervoor heeft hij zijn woning, aan de Visserij in de Gentse binnenstad, twee kamers vrijgemaakt en heringericht tot een tentoonstellingsruimte. Daarnaast stelde hij onlangs tentoon bij Galerij Pim De Rudder te Assenede en werd hij laureaat in 4de 8 Beaufort wedstrijd in het kader van de tentoonstelling ‘Weg van Breugel’ / ‘Sur les pas de Bruegel’.

SOETKIN DE MULDER
[ °1978, Justus de Harduwijnlaan 12, 9000 Gent, 0498/41.99.63, soet@marcelnet.be ]Soetkin De Mulder studeerde af als meester in de beeldende kunsten, optie schilderkunst aan St. Lucas Gent. Haar werken zijn figuratief en zijn ontstaan uit een wisselwerking tussen haar model en de stroom van projecties en reflecties die zij oproepen. In een intieme en geladen sfeer tracht ze voorbij de pose te gaan en bloot te leggen wat essentieel deel uitmaakt van het lichamelijke wezen. Technische en anatomische kennis stellen haar in staat betekenissen en waarden in haar werk te steken die haar bevrijden: Zo komt ze in de mogelijkheid vervorming en verkleuring aan te duiden en te overaccentueren. De afstand tussen beschouwen en schilderen is moeilijk met woorden te overbruggen. Het gaat om processen die voorbij de rationaliteit liggen, maar er niet los van staan. Het gaat om aspecten van de kleurervaring of de esthetische ervaring als geheel. Het gaat om inscripties in beeldend materiaal, kleur, vorm en compositie, waardoor affecten opgewekt worden en betekenissen tot uitdrukking komen. Soetkin De Mulder volgt haar eigen traject, waarin ze haar schilderkundig werk nauw afbakent van haar illustratief werk. Ze stelde onlangs etsen en schilderijen tentoon tijdens de tentoonstelling ‘Kiezen vr Kunst’ en werd laureate van de publieksprijs op de expositie tijdens ‘Utopia’05’ te Velaines.

HET KADER

De uitgenodigde kunstenaars waren de publieksfavorieten onder de beeldende kunstenaars die onlangs exposeerden op het door vzw Marcel georganiseerde kunstenweekend 'Utopia'05' in het Oblatenklooster te Velaines.
Met deze eerste in een reeks van jaarlijkse Blind Date Expo's in de prachtige Norbertijnerkapel wil Marcel het begrip van de “artistieke ontmoetingsplaats” verruimen door niet alleen plaats te maken voor de creatie, maar het publiek ook getuige te laten zijn van de ontmoeting en de interactie tussen verschillende artistieke disciplines. Het publiek wordt dus dubbel betrokken partij bij de Blind Date. Het is stille getuige van zowel het interactieproces als de creatie waartoe dit geleid heeft en het is toeschouwer van het persoonlijke werk van de betrokken kunstenaars. Door de video-registraties krijgt het publiek de kans als een voyeur mee te kunnen kijken naar fragmenten van de ontmoeting en de creatie.
Vzw Marcel probeert hiermee een ruimte te creëren voor interdisciplinaire artistieke ontmoetingen, zowel voor kunstenaars als voor toeschouwers. Het experiment staat centraal in het Blind Date-concept, terwijl aan de andere kant ook een klassieke expositie wordt gebracht. Dit experiment probeert aan de oppervlakte te brengen waar het de kunstenaar om te doen is. Met 'Blind Date Expo' probeert Marcel de meridianen van inspiratie bloot te leggen, en niet het kunstwerk als object maar als ‘creatie’ in de ware zin van het woord te tonen, zonder hierbij te ontkennen dat steeds een deel ervan weer verborgen blijft.
Concreet: De deelnemende kunstenaars hebben het lef om hun werk naast dat van een ander te leggen en om de confrontatie met een andere kunstenaar aan te gaan. Voor de kunstenaars is het interessant dat het publiek kan kennismaken met de persoonlijke werken die worden geëxposeerd. De kunstpers, galerijhouders en potentiële kopers en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd op de vernissage. Marcel wil zo ruimte bieden aan experiment in een professioneel kader, waarbij de kunstenaar, noch de toeschouwer over het hoofd wordt gezien. De idee van cultuur als ontmoetingsplek en kunst als de interactie die hieruit voortvloeit wordt zeer letterlijk genomen. Het lijkt niet zo evident om dergelijke initiatieven op te zetten in de kunstwereld waar individualisme vaak hoogtij viert. Het uitzonderlijke uitgangspunt van deze expositie sluit aan bij de hoofddoelstellingen van vzw Marcel een platform bieden aan jong artistiek talent door hen te stimuleren, te promoten en te ondersteunen.

PARTNERS

het Huis van Alijn
Stad Gent

Afsnis
KRAAK³

Kapotski

Het Hinkelspel

Coverbel
Alltech

Lesaffre

vzw Bitterzoet

[ een initiatief van vzw Marcel ]

© MARCEL 2004 - Contact Marcel / Webdesign NETLASH